header

Welkom bij Matchbeurs Leusden

Bij Matchbeurs Leusden staat de samenwerking tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties centraal. Bedrijven stellen kennis, menskracht en middelen beschikbaar aan maatschappelijke organisaties die daarmee de mogelijkheid krijgen doelen te realiseren die op eigen kracht niet of moeilijk haalbaar zijn. Deelnemende bedrijven bouwen door maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen aan een positief imago en versterken hun band met de lokale gemeenschap.

Op deze website informeren wij U graag verder over de doelstellingen en activiteiten van Matchbeurs Leusden.

Ook in onze beknopte flyer vindt U meer informatie of kijk op Youtube voor een impressie hoe het er aan toe gaat op de matchbeurs in Leusden!

matches_grafiek_2015.JPG

Twitter @MatchLeusden

  • Vooraankondiging Matchbeurs 2016, vrijdag 18 november van 8.00 - 10.00 uur, locatie ARAG. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!! 29 juni 2016, 11:19
  • Scouting Manitoba blij met uitgevoerde werkzaamheden Van Schoonhoven Infra BV en Bloemendal Bouw. Dank aan de betrokken ondernemers 13 juni 2016, 12:14
  • Voedselbank Leusden blij met PC van Eikelboom & De Bondt, match gesloten tijdens Matchbeurs in november 2015 24 mei 2016, 07:09